Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.07.2011 02:09 - Пророчествата на Нострадамус - Ічаст
Автор: horos Категория: История   
Прочетен: 9834 Коментари: 5 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Ще дам още малко материал за тези, които ме пращат да се лекувам. Това е част от първата ми книга, написана през 1999 - 2000 г.

Пророчествата на Нострадамус

 

 

И аз, като всички вас, с трепет съм чел неразгадаемите четиристишия на великия пророк на нашето време Мишел дьо Нострадамус. През последното десетилетие на XX век много автори посягаха към тях като към лесен начин да добият попу­лярност с опитите си да ги разтълкуват. За всички тях самият Нострадамус пише:

"Нека тия, които четат тия стихове, да разсъждават здраво. Вулгарният профан и невежата да не бъдат привлича­ни. Нека всички звездогадатели, простаци, варвари да се от­далечат. И който прави другояче, да бъде заслужено проклет. "Цент. в/100

В писмо до "сина си Сезар", (приложение 2) Нострадамус пише, че ще замъгли своите пророчества в почти неразбираеми четиристишия, и използва следния цитат от Евангелието на Матея:


"Ти си скрил това от мъдрите и разумните, тоест от могъщите и от царете, а си го открил на младенците (Матея 11:25), а също на Пророците, благодарение на Безсмъртния Бог и Неговите добри Ангели. "

Този цитат от Евангелието на Матея (11:25) ме насочи да търся разгадаването на пророчествата посредством ключа, съста­вен от имената на четирите ми деца. Този универсален ключ отключи всички религии и би трябвало да се справи добре и тук. Притежавах няколко книги с опити да бъдат тълкувани про­рочествата и от тях ползвах случайно преведени четиристишия. В края на лятото на 1999 г. намерих книгата на Джон Хоуг "Но­страдамус - пълно събрание на пророчествата", която ми по­могна да открия истината за пророчествата. В писмата до сина му Сезар и до Анри II - краля на Франция открих познати неща и разбрах до кого са написани в действителност. При по-под­робно четене на центуриите подозрението ми се превърна в уве­реност. Не мога да не споделя откритието си с останалите хора, защото то ги засяга, както ще видите по-нататък.
Има два вида история. Едната е "История на престъплени­ето", каквато учим в училищата, а другата е "История на Без­смъртния Човешки Дух". Тази последната е само за избраните. Така на едно и също историческо събитие може да се погледне по два начина, съобразно двете истории. Сетивата и низшият ум виждат и тълкуват едно, а посветеният със своите духовни очи вижда всичко.

Ще ви дам един обикновен пример. На "Илиадата" и "Оди­сеята", пък и на още много произведения от античността се гле­да само с низшия ум и те столетия наред се изучават в училище като митологични разкази за Богове и Герои. За Омир се знае, че е грък, превъзходен поет и разказвач, но не и най-важното, че е посветен от Тракийската Орфическа школа и целта му е била да даде етапите на човечеството от онази епоха. Троянска­та война не ви ли прилича на ерата на Телеца, на борбата на народите, доказали се като добри Воини? Воин, Герой, Цар и Жрец са етапите в Тракия. Троянската война ражда Героите от ерата на Овена и "Одисеята" разказва за този период. Чрез об­раза на Одисеи можем да проследим човека като Воин, Герой, Цар. Десетте години на войната са равни на десетте години на странстванията на Героя и ако тази поема имаше продължение, щяхме да видим Одисеи Цар и Жрец. Когато човечеството се научи да чете другата, истинската История, ще разбере кой е Одисеи, кой е Телемах и какво общо имат те с Озирис и Хор.

Шекспир в драмата си "Хамлет" развива също един мит, подобен на египетския, и ако прочетете Хамлет обратно, ще разберете, че това е Телемах от "Одисея" и Хор.

Това са само някои от възможните примери за двете "Исто­рии" - "на престъпленията" и на "Духа".

По същия начин Пророците предсказват и предсказанията им се тълкуват по два начина. Старозаветните пророци пред­сказали идването на Месията и така Иисус се е познал и из­пълнил като посветен - всичко, което се е искало от него.

В пророчествата на Нострадамус нещата се повтарят по познатия вече сценарий. През 1554 г. с помощта на стара еги­петска техника за гледане в бъдещето посветения Нострадамус вижда нещо или някой, който го кара да напише прочутите си центурии.

Евреите също като християните, индуистите, будистите, ислямистите чакат Месия, който ще дойде в края на Времето. Древните знаели, че за всеки етап идва Учител и такъв ще дой­де след Буда и Иисус да провъзгласи Царството Божие и Съд за живи и мъртви. Преди 2000 години евреите разпънали Иисус, обвинявайки го, че е Лъжемесия, защото за такъв признавали само последния Учител.

Нострадамус вижда в бъдещето раждането на Месията и пише послание до него. Ако се поставите на неговото място, ще разберете какво гениално решение е взел и как е скрил това послание от църквата и инквизицията. Времето също е било доста важен фактор и е трябвало да се пребори и с него. Про­рокът измисля книгата си с пророчествата, за да могат чрез нея посланията му да пристигнат до получателя. Те са написани така, че да не може да ги разбере "Вулгарният, профанът и невежа­та". "Звездогадатели, простаци и варвари" виждали в писмата и центуриите всичко, само не най-важното. Така пророкът заблу­дил църквата, времето и невежите, като изпратил своето посла­ние до Месията от бъдещето.


"ЗА ТОЗИ ГОСПОДАР са бележките, които направих. О, най-християнски и победни Кралю, откакто моят лик, бидей­ки дълго време помрачен, се представи пред неизмеримата бо­жественост на Ваше Величество, оттогава съм постоянно заслепен, непрестанно почитам този ден и достойно благого­вея пред него — деня, в който за първи път се явих пред един­ствения най-човечен владетел. Впрочем аз търсех някакъв слу­чай, при който да покажа достатъчно сърцатост и храброст, чрез които бих разширил познанията на най-светлия владетел. Но видях в действителност, че не е възможно да се изкажа, което бе единственото желание на моето тъй дълго помраче­но съзнание, което ненадейно се проясни и се пренесе пред об­раза на върховнозрящия, пред първия владетел на вселената. Така че аз дълго време се колебах на кого да посветя тези цен-турии от останалите мои пророчества, завършващи хилядо­летието. "

Писмо до Анри II

В едно от своите четиристишия Нострадамус посочва и времето, когато новият Месия ще се изяви.


"Повече от петстотин години ще го помнят — него, който е бил украшението на своето време. След това внезапно ще бъде постигнато велико творение, което ще направи хората от този век да се възрадват. "
Цент. III - 94


Като евреин, Нострадамус е почитал лунната година, коя­то се състои от 354,3 дни, а петстотин години съставляват 484,5 слънчеви години. Ако те се прибавят към рождената дата на автора
14.XII.1503 г., ще получим 1987 или 1988 год. Ако годи­ните са слънчеви, то около 2000 година ще се получи "Велико­то откровение".

"Огмиус, Хермес, Меркурий, Галски Херакъл са някои от имената на човека, който "ще направи хората от този век да се възрадват". Хермес и Меркурий са наричали вестоносеца на боговете, а Хер-Ра-Къл е Хор – Ра Кало. Не ми бе ясно само кой е Огми­ус. В "GRAND DICTIONNAIRE nNIVERSEL" на P. LAROhSSE том 11 на думата Огмиус има препратка на OGHAM, Огмиус е латинското име на келтския еквивалент на Херкулес (лат.) или Херакъл при гърците. Той е бил изобразяван като "стар пле­шив мъж, със сбръчкана и загоряла кожа, но все пак притежа­ващ атрибутите на Херкулес. Той привлича множество хора чрез красива златна верига, закачена на кехлибарените им обе­ци, а те го следват с радост. Другият край на веригата е зах­ванат към езика му и той се обръща към почитателите със усмивка. Този истински Бог на красноречието е считан за Хер­кулес, защото е постигнал подвизите си чрез красноречие: бил стар, а речта е най-добра на стари години; веригата показва връзката между езика на оратора и ушите на прехласнатите слушатели."1""
("Митология на Всички раси " т. 3)

image

 A sketch of the Sta. Cecilia that is at Bologna, by Raphael; a Design by the same Hand of the Hercules Gallicus, or Ogmius, taken from the hint in Lucian (who describes him as an old Man with bald head, and a long white Beard, who holds, by small golden Chains that are fasten’d to his Tongue, the Ears of a great Multitude of People, for the Gauls made him the god of Eloquence).

 

image
Albrecht Drьrer, Ogmios the god of death as Hermes

 

 Ирландците го наричат "Слънцеликият", а на британските острови го смятат за автор на Огамическото писмо.
OGHAM
е анаграма на името Благо. В гръцкия липсва бук­вата "Б" и много често в античността и средновековието тя бива замествана от буквеното съчетание - "МП" Нострадамус със своите анаграми ми подхвърли идеята аз също да анаграмирам думите, защото древните по този начин са скривали от непосве­тените своите тайни. Има още един факт с който трябва да се съобразяваме, когато четем названията на местности и личните имена от онова време. В средновековието е имало обичай ду­мите да се пишат на два или три реда (фиг.-?). В санскритския името Благо се пише като Bhago. Ако го прочетем отзад-напред и разместим местата на буквите "а" и "g", а на мястото на "В" поставим "М" вместо българското "Б", ще получим - OGHAM. По този начин от думата БОЛГА, която е в основата на БЪЛГА­РИЯ чрез анаграмиране отново се получава БЛАГО. Иисус разнася същото Евангелие (вестта за Благо), ТОД - получава седемте Божестени драми за Благо и Нострадамус му помага с предсказанията си.
В книгата на Долорес Кенън "Разговори с Нострадамус" прочетох нещо, което увеличи вярата ми, че Огмиус (Благо) съм аз.


"Казва, че конфликтът наближава края си и Огмиус, Ве­ликият лидер от силите на доброто, се изправя срещу Анти­христа и това ще стане в близката до Константинопол част на Евразия. Както спомена, в тази територия, която е донякъ­де Азия, донякъде и Европа... Ще произлиза от народа. Той е мъж, издигнал се със собствени сили. Семейството му е обик­новено и каквото е постигнал е благодарение на честния му труд. Има някакво техническо образование. Основното уме­ние, на което разчита, е практичността. Има способност да вижда корените на проблемите. "


Ако аз пишех кратка автобиография, навярно би изглежда­ла по същия начин.


"През 1999 и след седем месеца от небето ще дойде Великия крал на ужаса. Той ще даде живот на Великият крал Огмиус Ще царува щастливо преди и след войната. 
Цент.Х-72


Това е най-спорният катрен от пророчествата, защото има фиксирани година и месец. Датата изживяхме без катаклизми, край на света, трета световна война, идването на Антихриста и ред всевъзможни "тълкувания" на невежи.
Събитието се състоя на 3 и 4.VII. 1999 г. в град Пловдив и Огмиус
(ANGOLMOIS) получи Новораждане на рождения си ден. Анаграмата се четеше като Монголия, оттам Чингис хан, Антихриста и други тълкувания. Как си представят Антихрист да живее и царува спокойно "преди и след войната"? Кой ще го остави? Сочените за първите двама Антихристи Наполеон и Хитлер бяха ли оставени да царуват спокойно след войните им? Анаграмата подвежда, за да запази Огмиус за това време.

"От трите водни знака ще се роди човек и той ще празнува личния си празник в четвъртък. Неговото признание, възхвала, управление и власт ще растат по земя и море, носейки смут на Изток. "
1-50


Роден съм под знака на Рака, с асцендент Водолей, в ерата на Риби, и празнувам Любовта и Мира, четвъртия етап (четвър­тъка). Нося смут преди Изгрева (Изток) за тъмните сили на Антихриста.

"Някой ще бъде обвинен в разрушението на храмове и секти, измамени от фантазията. Той ще нанесе вреда повече на скалите, отколкото на живите, които слушат само надуто красноречие. "

1-96


Това е и моята цел, да разруша основите, на които се гра­дят всички религии и секти, без да засягам вярата на хората, заблудени от "надутото красноречие" на свещениците. След като Истината излезе наяве, нека всеки да вярва в каквото си иска. Достатъчно е само да е в духа на Любовта и Мира.

"Затворените очи са отворени за древните фантазии. Навиците на самотниците ще се превърнат в нищо. Великият монарх ще подложи безумието им (заради) открадване на съкровищата пред храмовете. "
П-12


През новото хилядолетие хората ще прогледнат. Попове, пастори и свещеници ще проповядват нахалост, никой няма повече да ги слуша, а наказанието им за скриване на истината в храмовете ще бъде изоставане в етапите на развитие.

"Скалата съдържа в глъбините си бяла глина, която ще излезе млечнобяла през една пукнатина, Ненужно разтревожените хора няма да смеят да я
докоснат,
не съзнавайки, че основата на земята е от глина. "
1-21


Скалата е основата (камъкът), на която е построена Хрис­тиянската църква, а глината е дълбоко скритата Истина и хора­та ще се страхуват да я докоснат, несъзнавайки, че под всяка религия има една и съща основа. Тя е Безсмъртието на човеш­кия Дух, прераждането и преодоляването на етапите - събира­нето на четирите стихии.

"Той ще дойде да разкрие фалшивата топография, урните на гробниците ще се отворят, Сектантска и свещена философия ще процъфтяват бяло за черно и новото за старото. "
VII-14


Фалшивата топография я разкрих с книгата си „Библията и българската история”. Винаги са ни учили, че притежаваме единстве­но физическо тяло и животът е само един. Оттам идват матери­алистическият начин на мислене, неправилният живот и стра­данията ни от това. В учението се говори как Месията от края на времето ще съди и живи, и умрели. Наивниците си предста­вят как гробниците и урните ще се отворят и всички умрели ще получат плът и кръв, за да бъдат съдени в съдния ден.
Истината е съвсем друга. Учителят ще ви даде учението и всеки сам ще се осъди, според живота, който е живял. Влезлите в Любовта и Мира ще станат на жито (ще дадат плод), а остана­лите ще бъдат изгорени от Изгрева. А смърт няма, има само преминаване от долната част на колелото на живота в горната и връщане обратно. Ето затова Съдният ден ще бъде и за живи и за мъртви. Бялото - божественият и човешки цвят - се разменя за черния на невежеството и Антихриста. Умните и добрите с радост ще направят размяната, за останалите да не берем гри­жа, те сами се осъждат.


"Божественият глас ще даде на веществото, (онова което) съдържа небето и земята, окултно злато в мистично дело, Тяло, Душа и Дух са могъщи. Всичко е под краката им, като седнал в небето. "
Ш-2


Законът на Хермес "както на небето, така и на земята" пак ще бъде даден на хората и единственото Възкресение ще бъде обединяването на четирите тела. Те са могъщи само обединени и тогава човек се превръща в Бог на Земята.

"Когато Венера е покрита от Слънцето, под великолепието ще има скрита фигура. Меркурий ще ги изложи на огъня Ще ги посрещнат слухове за война. "IV-28

Нострадамус казва на всички "звездогадатели" да стоят настрана от четиристишията му, защото в повече случаи те не носят астрологически послания, колкото и да изглеждат таки­ва. Например в едни случаи Венера е Любов, а в други - хрис­тиянската епоха на Риби. Меркурий е и Огмиус, и мюсюлман­ството. Луната е изостаналата от ерата на Телеца религия на материализма. Слънцето - новото учение на Водолея. Сатурн са развитите капиталистически страни, покланящи се на Анти­христа; Юпитер е останалият свят или Русия.
Знаейки това, разбираме в този катрен как християнската епоха на Риби е изместена от новото учение на Водолея (Слънце­то), с помощта на неизвестен човек и как мюсюлманите ще из­ложат на огъня човечеството със своите войни в бивша Юго­славия и Чечня. (Това съм го писал през 1999 – 2000 г.)

Следва.


Гласувай:
2
01. penchoan - Огмиус или Великият монарх ще бъде ...
14.07.2011 22:51
Огмиус или Великият монарх ще бъде княз Владимир, който ще бъде коронясан за император на Русия. Той ще води войната срещу Антихриста и ще го победи.
Пророкът или Месията, който първо трябва да дойде, не е Нострадамус.
Хермес е учител на Мъдростта от миналото, поради което днес се смята за символ на Черната ложа. Затова Нострадамус казва:
"Хермес ще бъде принесен за храна на Вулкан."
Тоест след промените Черната ложа ще слугува на Бялото Братство.
Нострадамус е написал много астрологични послания и дати, но те вече не са актуални, поради отлагане на Апокалипсиса, който трябваше да започне през 1999 г. Но събитията така или иначе ще се случат в близко бъдеще.
Описанието на Нострадамус за трите водни знака се отнася за Антихриста. Той ще създаде нова религия, която ще почита Юпитер и ще празнува в четвъртък.
Роден съм под знака на Рака, с асцендент Водолей, в ерата на Риби, и празнувам Любовта и Мира, четвъртия етап (четвър­тъка). Нося смут преди Изгрева (Изток) за тъмните сили на Антихриста.

Ерата на Риби отдавна е приключила. От март 1914 г. е започнала ерата на Водолей.
цитирай
2. horos - Благодаря!
15.07.2011 00:29
)))Огмиус или Великият монарх ще бъде княз Владимир, който ще бъде коронясан за император на Русия. Той ще води войната срещу Антихриста и ще го победи.(((

Това Путин ли ще бъде? Да, навярно е той, защото се слави със своето красноречие.

)))Хермес е учител на Мъдростта от миналото, поради което днес се смята за символ на Черната ложа. (((

Това ще го запомня. Хермес е ХОР МЕСИЯ - посредник между Боговете и човеците. А аз от коя ложа съм?

)))Роден съм под знака на Рака, с асцендент Водолей, в ерата на Риби, и празнувам Любовта и Мира, четвъртия етап (четвър­тъка). Нося смут преди Изгрева (Изток) за тъмните сили на Антихриста.

Описанието на Нострадамус за трите водни знака се отнася за Антихриста. Той ще създаде нова религия, която ще почита Юпитер и ще празнува в четвъртък.(((

Може и аз да съм този Антихрист за християните, кой знае. Не, навярно не съм аз, защото той го нарича Мабус, или Мабюс. Това не ви ли прилича на Обама?

)))Нострадамус е написал много астрологични послания и дати, но те вече не са актуални, поради отлагане на Апокалипсиса, който трябваше да започне през 1999 г. Но събитията така или иначе ще се случат в близко бъдеще.(((

Кой, кога и защо отложи Апокалипсиса? Да не би на вас да се дължи това благородно дело?

)))"Хермес ще бъде принесен за храна на Вулкан."(((

Хермес ще бъде изгорен в крематориум, защото такова е неговото желание.
цитирай
3. penchoan - Новият владетел на Русия също ще се ...
16.07.2011 01:14
Новият владетел на Русия също ще се казва Владимир, но не е Путин. Вижте тези пророчества:
http://grigorsimov.blog.bg/politika/2009/02/11/prorochestva-za-rusiia-i-sveta.289368
Вие не сте роден в ерата на Риби, защото тя е завършила през 1914 г. От тогава, включително I световна война, сме във Водолей.
Да, Антихристът е Обама. Мабюс не е Антихриста, а неговия предшественик, вероятно Буш. Аз го прочитам М-буш, Буш Младши.
Апокалипсисът беше отложен от невидимия свят досега с 12 години. Вероятно човечеството и по-специално силите на Христос не са били готови за това събитие, но смятам че 2012 г. е краен срок за началото му.
"Хермес ще бъде принесен за храна на Вулкан." - това е стих от Нострадамус за края на господството на Черната ложа.
цитирай
4. horos - Винаги сте прав.
16.07.2011 17:45
Имам чувството, че и сам Христос да ви каже нещо, ще започнете да спорите с него за неща, които е казал, или не, направил, или не. Щом като нещо сте прочели някъде в нета, то за вас е закон. Никой нищо не може да сипе в пълна чаша. Дръжте си чашата винаги чиста и празна, за да може някой някога да налее нещо в нея.
цитирай
5. penchoan - Имам чувството, че и сам Христос да ...
16.07.2011 18:19
horos написа:
Имам чувството, че и сам Христос да ви каже нещо, ще започнете да спорите с него за неща, които е казал, или не, направил, или не. Щом като нещо сте прочели някъде в нета, то за вас е закон. Никой нищо не може да сипе в пълна чаша. Дръжте си чашата винаги чиста и празна, за да може някой някога да налее нещо в нея.


Не разчитам на източници от нета. Всяка информация я проверявам и споря само за неща, в които съм убеден и съм проверил. Отворен съм за всяка нова информация, стига да е убедителна и доказана.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: horos
Категория: История
Прочетен: 1406030
Постинги: 269
Коментари: 691
Гласове: 1455
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930