Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.07.2011 18:34 - Калки Аватара
Автор: horos Категория: История   
Прочетен: 4504 Коментари: 1 Гласове:
4


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Това превъплъщение предстои да бъде извършено. Индуистите вярват, че този, който толкова често е посещавал Земята, за да възстанови реда и щастието, ще се появи отново, за да положи началото на всеобща добродетел, мир и благоденствие. След завръщането на Вишну на небето в образа на Кришна започнала 4 -тата или Кали Юга, която, както показва и името, е епоха на раздори и борби. Тази епоха е пророчески описана във Вишну Пурана. Очаква се в края на Кали Юга Вишну отново да слезе на Земята под името Калки, да сложи край на порочността и разрухата и да положи основите на царството на праведността и добродетелтта подобно на Първата или Крита Юга - епохата на истината. В същия ред и със сходни особености тези 4 епохи ще се повтарят отново и отново до окончателния свършек на света. Следващият откъс от Вишну Пурана дава пълна представа за злото, което щяло да властва през Кали Юга и което Калки бил призван да отстрани.

"В Магадха един владетел на име Вииваспхатика ще изтреби всички кшатрии и ще издигне на тяхно място рибарите, варварите, брахманите и други касти, а шудрите, разбойниците и хората извън закона ще господстват над Индус., Дарвика, Чандрабхага и Кашмир. Царете ще бъдат груби и жестоки, отдадени на низост и лъжовност. Те ще убиват жени, деца и крави и ще ограбват своите поданици, но властта им ще бъде краткотрайна и възходът на повечето от тях ще бъде последван от падение. Животът им ще бъде кратък, желанията - неутолими, набожността и благочестието - непознати за тях. Хората от другите страни ще последват примера им и тъй като варварите ще покровителстват царете и ще потискат по-цивилизованите племена, човеците ще започнат да измират. Благоденствието и набожността ще намаляват с всеки изминал ден, докато съвсем изчезнат от света. Богатството ще бъде единственият фактор, определящ положението в обществото, и обект на преданост и всеотдайност, заместило религиозното благоговение. Страстта ще бъде единствената връзка между двата пола, измамата - средството, с което се постига успех и се разрешават споровете, жените - обект само на чувствена наслада. Земятя ще се почита единствено заради природните богатства, които крият недрата й (т.е. няма да има свещени места). Брахманският шнур ще бъде достатъчен, за да се наречеш брахман, а различните варни ще се различават само по външни белези.

Безчестието ще бъде основно средство за препитание, слабостта - причина за зависимостта, самонадеяността и заплахата - претекст за усвояване на знанието. Щедростта ще означава отдаденост, обикновеното изминаване ще се нарича пречистване (т.е. дарове щели да продължават да се правят, но предизвикани от ежедневните изживявания, а не във връзка с религиозната ритуалност или като акт на набожна преданост, а измиването нямало да следва религиозните предписания и церемонии, а щяло да се прави за удоволствие).

Взаимното съгласие ще се смята за брак, достойнството ще се преценява по хубавите дрехи, водата, за която сме чували, че блика някъде далеч, ще се смята за свещен извор. Хората няма да могат да издържат върху плещите си тежкия товар, причинен от алчността на владетелите и ще подирят убежище в полето и ще се хранят с плодове, мед, билки, корени, цветя и листа. Дрехите си ще правят от кората на дърветата и ще са непрекъснато изложени на слънце, дъжд и вятър. Никой няма да живее повече от 23 години. През епохата Кали ще господства разрухата и падението до окончателната гибел на човешката раса."

Странно е, че положението на хората, което според автора на Пураната е възможно най-изпадналото, което въображението му е способно да обрисува, и принудило хората да се хранят с корени и плодове, било смятано за едно от най-привлекателните през предишните епохи. Именно така живеели старите риши, които били обект на почит и благоговение.

"Когато практиките, приписвани от Ведите и свещения закон, са почти изцяло прекратени и краят на Кали Юга е вече близо, частица от това божествено създание, чиято природа изгражда Брама, което е началото и краят и което обгръща и включва в себе си всичко, ще се спусне на Земята. Той ще се роди в семейството на Вишнуяса - прочут браман от село Самбхал, - ще носи името Калки и ще бъде надарен с 8-те свръхчовешки способности. Несъкрушимата му мощ ще унищожи всички Млеччха (хората извън закона), а също и онези, затънали в произвол и злодеяния. Той ще възстанови добродетелтта, а разумът на онези, които живеят в Кали Юга, ще се пробуди и ще стане бистър като кристал. Хората, които по това време прегърнат добродетелта, ще бъдат семето на новата човешка раса. Тя ще се подчинява на законите на Крита Юга - епохата на непорочността и пречистването."

Калки се изобразява като човек със светла кожа, яхнал или поклонил се пред бял кон. В ръката си държи меч. Той пречиства настоящата пропаднала епоха и възстановява справедливостта и духовната чистота."Митология на древна Индия"

The Agni Purana explains that when the evil men who pose as kings begin to feed on human beings and try to destroy the righteous, Kalki, as the son of Vishnuyasha, and Yajnavalkya as his priest and teacher, will destroy these evil men with His weapons. He will establish moral law in the form of the fourfold varnas, or the suitable organization of society in four classes. After that people will return to the path of righteousness. (16.7-9) The Agni Purana also relates that Hari, after giving up the form of Kalki, will go to heaven. Then the Krita or Satya Yuga will return as before. (16.10)

en.wikipedia.org/wiki/Kalki

Според Агни Пурана, Калки ще установи морален закон във формата на четирикратна Варна, или подходяща организация на обществото в четири класи (касти). След това хората ще се възвърнат в пътя на справедливостта.

Вижте какво съм писал в първата си книга по този въпрос:

КАСТИТЕ

 

 

"Но с тленните атоми — частици на петте стихии, е било съставено всичко, що съществува, в последователен ред.

Службата, която новият господар наложи на всяко живо същество, е същата, която това същество изпълнява добро­волно при всяко свое превъплъщаване.

Оскърбителният или безобидният нрав, кроткият или же­стокият, добродетелният или злобният, правдивият или лъжлив нрав, с който той е надарил всяко същество при създа­ването, същото това същество се сдобива с него при всяко ново въплъщение.

Както при последователността на годишните времена, последните дължат само на себе си отличителните си свой­ства, тъй и при последователността на съществованието, всяко от живите създания се сдобива със собствените си служ­би.

Но за размножаване на личностите той извади от уста­та си, от ръцете си, от бедрата си и от краката си Брахма-на, Кшатрията, Вайшията, Шудрата. "

"Закони на Ману" Книга I

 

Ключът, който открих в моя живот, се оказа и ключ, който е дал и митичният законотворец на индийския народ великият Ману. Той учи, че докато съществува човек на земята, винаги ще бъде на различни нива на развитие, наречени касти. По-късно това учение попаднало у невежи тълкуватели и се превърнало в бич за обикновения човек. Подобна участ постига и ученията на Кришна, Буда, Христос, Мохамед.

Четирите касти в Индия са следните - Шудри, Вайши, Кшатрии и Брахмани. Какво в действителност означава това разделение на хората. Шудрите са на най-ниското стъпало на духовно развитие на човека. Не притежават никаква собстве­ност, продават единствено труда си, за да оцелеят. Целия си живот превръщат в борба за хляб. В стара Индия така са нари­чани слугите, работниците, робите и чужденците. Хиляди го­дини по-късно нищо не се е променило. Без официално обще­ството да е разделено на касти, ще забележим и днес, че неглас­но те съществуват. Мнозина могат да се класифицират като Шудри. Работят цял живот за другите и не правят нищо да по­добрят физическото си и духовно съществуване. Необходими за всяко общество, те са физическата сила, която служи на ос­таналите три касти. Втората каста или етап според Ману са Вай-шите. В нея влизат търговците, занаятчиите или общо тези, ко­ито са победили материята и вече притежават собственост или капитал. Започнали като Шудри през етапа на Борбата, те са победили и са се превърнали в Вайши - Победители. Създават работа на Шудрите и се грижат за тях. В съвременното обще­ство това са хората от средната класа - собственици на магази­ни, заведения, работилници, предприятия и едри собственици на земя.

Кшатриите са третата каста или етап на човешко развитие. Първоначално в Индия това са били воините и администрато­рите. Те управляват останалите две касти - Шудрите и Вайши-те, защото са ги преминали като етап и знаят техните нужди. В етапа на Благовестието Кшатриите не мислят за хляба като Шудрите и за натрупването на капитали като Вайшите. Те вече мислят единствено за управлението. Днес цялата ни админист­рация по етажите на властта би трябвало да е от тази каста или етап на развитие. Военни, полиция, местни органи на управле­ние - всички трябва да имат изградено съзнание на Кшатрии. Това се отнася и за висшите администратори, министри, дори и президента. За съжаление често на тези длъжности се избират и назначават хора от по-низшите етапи на развитие - Борбата или Победата. Така се раждат корупцията, кражбите, неправил­ното управление, от което следват скандалите в медиите и пар­ламента и недоволството на хората. На тези длъжности трябва да се назначават доказалите, че могат да управляват, а не Шуд­ри, мислещи единствено за себе си, и Вайши, които да грабят народа.

Най-висшият етап на човешкото развитие, е на Брахмани-те. В древността това била кастата на жреците, а днес би тряб­вало да търсим този кръг хора сред интелигенцията. Достигна­лите нивото на Брахманите работят единствено върху духовно­то развитие на цялото човечество. Не ги интересува светът на парите или на властта. Твърдо стоят над тях, озарени от светли­ната, наречена Любов и Мир. Дават на всички идеи, за да могат Шудри, Вайши и Кшатрии да живеят по-добре. Композиторите превръщат духовната светлина в музика, поетите - в стихове, художниците - в картини, мъдреците - в истини. За съжаление можем да констатираме, че нашата псевдоинтелигенция се състои от добре замаскирани Шудри, Вайши и Кшатрии. Като галерист, при откриването на изложба ми се е искало да се про­викна като детето от приказката: "А бе хора, не виждате ли, че царят е гол?". Съвременните ни художници не знаят за какво служи изкуството, защото никой не ги е научил. Това не се учи в съвременните учебни заведения, в резултат на което изкуството ни е пълно с насилие, порнография и ужаси. Заведения, диско­теки и ефир са залети с фалшиви музикални ценности. Моби-фони, мерцедеси и пари са единствените цели, които си поста­вят младите хора днес. Изкуството не работи за духовното ни изграждане, по-скоро работи за духовно израждане.

Обществото си намери заместители на духовност в лицето на футболисти, артисти, певци, фотомодели които се намират на върха на нашата псевдоинтелигенция. Това не са Брахмани­те на България, истинските не търсят публичност и евтина рек­лама, тях няма да ги видите по телевизията и на първите стра­ници на вестници и списания. Засега те работят в тесни кръгове с отделни личности и по този начин помагат повече за духовно­то извисяване на народа ни. Съвсем скоро ще дойде и тяхното време. Ето как Георги Гурджиев описва състоянието на днеш­ните творци:

"В днешно време няма създатели. Съвременните служи­тели на изкуството не създават, а имитират. Те търчат по­дир красотата и подобието или подир това, което наричат оригиналност, без да притежават и най-необходимото зна­ние. Без да знаят и без да са в състояние да направят нещо, тъй като се лутат в тъмното, те са възхвалявани от тълпа­та, която ги издига на пиедестал. Свещеното изкуство е из­чезнало и е оставило след себе си само ореола, който е обгръщал неговите служители. Всички днешни думи за божествена ис­кра, талант, гениалност, творчество, свещено изкуство ня­мат твърда основа, те са анахронизми.

Какви са тези таланти?

Или ще трябва да наречем занаята на обущаря изкуство, или ще трябва да наречем цялото съвременно изкуство зана­ят. С какво обущарят, който шие модерни обувки с прекрасен дизайн, е по-низш от един човек на изкуството, чиято цел е да имитира или оригиналничи? Когато има знание, и шиенето на обувки може да бъде изкуство, но без него и жрецът на съвре­менното изкуство е по-лош от посредствения занаятчия. "

 

В една друга книга - третата от божествените драми на Тод - "Звездата на Изток", се вижда как днес Антихристът дей­ства в изкуството:

 

"Той цари и в изкуствата, като им хвърли мрежа, че най-хубавото нещо е във видимия свят - в илюзията! Помислете, а не знаят бедните живописци и скулптори, че зад тази природ­на проява има идеални образи, които чрез невидими строите­ли се мъчат да реализират и въплътят своята красота, но те не виждат, интуицията им биде забулена и ясновидството — почернено. В поезията влезе, в литературата, в драматично­то изкуство и сега там всяка драма е оргия от тържества на онези низши човешки сили, които възбуждат най-ниската чо­вешка и животинска природа. Висшият идеал на поетите за безсмъртната красота и любов изчезна и всеки възпява своя­та любима, която на улицата е срещнал и, знаете ли що?... "

 

Това е за Брахманите: за съвременното ни духовенство не мога да кажа, че се вмества определено в една каста. Там има само хитри Вайши и корумпирани Кшатрии, които:

 

"Затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. "

 

Матея 23/13

 

"Ад е сега животът. Антихристът влезе в черквите и ги раздели на хиляди парчета и знаете ли колко изкусно?

Нали всяка дума е израз на идея, а всяка идея е нещо безко­нечно, защото същината й е Божествена и като така тя се разбира от всекиго дотолкова, доколкото разбиращият е съвършен. И когато тези представители на религията взеха да тълкуват писанията и думите на мъдреците, всеки разби­раше думите както той си знае, а Антихриста намери удоб­ния момент и внуши на всекиго гордата идея: ти си прав. От тук хиляди разделения. А истината е една, там където има спор, няма истина, защото истината е изпитание на Боже­ствено самочувствие и съзнание в Цялото, а не нито дума, ни мисъл ни въображение, тя видно не съществува в ума, тя в него изчезва, защото е в духа, но Антихристът постави мре­жа между ума и духа и така усили единия за сметка на другия. Да мои съжители, Антихристът така завладя и Божия земен дом и сега той е тържище, което с пари се откупва — една молитва дотолкова е дълга, доколкото златото е тежко, едно четене дотолкова се издига, доколкото е платено, и то как се четат скритите изрази на мистерията? - Само формално и затова тяхната сила не излиза по-далече от черковните вра­ти. Увито е в булото на Антихриста всичко и сега тези огни­ща не са Божествена мъдрост, защото не се дава никакво право на сила, обърнаха се в политически и социални общества, кои­то заповядват и не дават право на свободно изричане на исти­ната - така е навсякъде, където дом стана тържище за лич­на облага. А така не се развива Духът, Божеството в човека не се развива от мрежи и заблуждения, а от знание, и то зна­ние за всичко в пълната му цялост, защото Антихристът е безкрайна същина и неговата природа трябва да бъде разбра­на навсякъде, та от всякъде да бъде изгонен. "

 

Тод "Звездата на Изток"

 

Ето защо трябва да се дават знанията, за да ни помогнат да изгоним невежеството (Антихриста) от нас самите.

Кастите на Ману са етапи на развитие за отделния човек и за цивилизацията като цяло.

Започнах като Шудрия в етапа на Борбата, преминах като Вайша в етапа на Победата, царствах като Кшатрия в етапа на Благовестието и като Брахман влязох в етапа на Любовта и Мира. Всеки, ако желае, може да се развива. Допреди няколко години лъжеха, че всички сме равни. Обличаха ни в еднакви униформи, даваха ни еднакви заплати, а все още свещениците ни лъжат, че сме равни пред Бога. Успокоени от лъжата, много хора не се развиват и чакат някога да влязат в Царството Божие. А древните са знаели истината и ето как са ни я оставили.

Четири са кастите в Индия, четири са били и етапите в древ­на Тракия - Воин, Герой, Цар и Жрец. Ведите са разделени на четири части: Ригведа (химни), Атхарва веда (чудеса), Сама веда (богослужение) и Яджур веда (разсъждение). Всички те са сим­вол на кръста:

"Когато знае четирите четвъртини на Брахмана, или че­тири пъти четири шестнадесетини, последователят или по­светеният притежава цялото познание на учителя. И оттук, заедно с кратните и делителите си, четворката е символ на целостта.

В Библията и по-точно в Откровението това число навя­ва мисълта за световност: четиримата живи представляват всички живи в света на светлината (те са обсипани с очи). Четиримата конници носят четирите най-големи бедствия. Четирите цвята на конете са като посоките на света и деня, за да изразят всеобщността на дейстието във времето и про­странството; бели са изтокът и изгревът; червени - югът и обедът; синьозелени - западът и свечеряването; черни - се­верът и нощта.

Четиримата ангели унищожители, изправени в четири краища на земята, четирите реки в Рая, четирите стени на небесния Йерусалим, гледащи в четирите посоки; четирите стана на дванадесетте племена на Израил, четирите ембле­ми на племената, по една за всеки три: лъв, човек, вол, орел; четирите букви на божието име. YHVH, всяка от които отго­варя на една от емблемите му: 7- на човека, Н-на лъва, V- на вола, второто Н— на орела; четиримата Евангелисти: според св. Ириней не можело да има ни повече, ни по-малко; и всяка една от четирите емблеми на израелските племена е била свързана с някого от Евангелистите в доста странно съот­ветствие с характера на всяко от евангелията: лъвът - с Мар­ко, човекът с — Матей, волът — с Лука, орелът - с Йоан; от друга страна, тези животни отговарят на четирите основни съзвездия в зодиака: Телец, Лъв, Човек и Орел; всички тези чет­ворни множества изразяват цялост."

 

Речник на символите - том 2

В същия речник срещу символите на думите "квадрат", "кръст", "четири" и на много други места могат да се прочетат подобни факти, които ни помагат да достигнем до истината.

Сборът от първите четири числа дава сумата от числото десет, което е и символът за съвършенство.

1+2+3+4=10

Според кабалистите, това е ключът за опознаването на все­лената и човека. Клетвата на Питагор е:

"Кълна се в онзи, който даде на нашата душа числото четири — извор на вечната природа. "

Според будистите Бхагават потъва в съзерцание и се пре­връща в пет така наречени дхяни - буди, които съответстват на петте земни буди. Вайрочана е Пространството или Етера. Ак-шобхя е Въздухът, Ратнасамбхава е Огънят, Амитабха е Водата и Амогхасидхи е Земята. На тях съответстват и петте земни буди Кракучханда, Канакамуни, Кашяпа, Шакямуни и Майтрея. По-късно в традицията на суфистите и братствата на турските дер-виши виждаме същия ключ, като четири врати, през които трябва да премине търсещият в духа. Шерият е първата врата -Въздухът. Втората врата или Водата е Тарикат. Марифет е тре­тата и отговаря на Огнената стихия, а четвъртата и последна врата е тази на Хакикат - Земята. Квадратът, кръстът и числото четири са символите на моя ключ.Тагове:   Аватар,   Калки,   касти,


Гласувай:
4
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - Калки
24.03.2012 23:20
Лъжите на Луцифер да ни представи под някакво благовидно име опита си за световно господство нямат край, та Калкита аватари на Вишну/ самият Сатана / , та Буда , та Буда Майтрея всякаква глупотевина само и само да повярват хората че Луцифер яздейки на бял кон е всичко друго само не и самият Погубител...който иска нека вярва , който е истински християнин да чете Библията и да не вярва на демонските фалшиви учения ...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: horos
Категория: История
Прочетен: 1405957
Постинги: 269
Коментари: 691
Гласове: 1455
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930